Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Vastuvõtt 10. klassi

NB! Tulevaste 10. klassi õpilaste dokumente (loetelu siin) võetakse kooli kantseleis vastu 10. juunist kuni 10. juulini.2020.

2020/21. õppima oodatud inimesed

Kooli gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud õpilane, olenemata tema elukohast.

Eelnev gümnaasiumi õppekohale kandideerimine toimub 23.03- 9.04.2020 kooli veebilehel avaldatud lingi kaudu või kohapeal kooli kantseleis. Õppekohale kandideerimise aluseks võetakse 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus) keskmise hinde summa ja sisseastumistesti tulemused. Registreerimisel märgitakse ära kaks eelistatavat õppesuunda. Konkursi tulemuste põhjal kandideerib õpilane kõigepealt esimesena märgitud õppesuunda. Õpilaskohale kandideerijad (v.a Rakvere Gümnaasiumis õppivad õpilased) esitavad 9. klassi eelpool nimetatud tulemustega tunnistuse koopia kooli kantseleisse, Vabaduse 1, Rakvere või saadavad meilile aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. registreerimiseaja lõpuks.

Sisseastumistesti sooritamisest vabastatakse kandideerijad

1) kes on tulnud 8. või 9. klassis olümpiaadide piirkondlikes voorudes 1.–6. kohale või osalenud riiklikus voorus. Arvesse lähevad eesti keele ja kirjanduse, A-võõrkeele, B-võõrkeele, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadide tulemused;

2) kelle 9. klassi tunnistuse sisseastumiseksamile eelnenud veerandite või trimestrite hinded on valdavalt „head" ja „väga head" (tunnistusel võib olla kuni kolm „rahuldavat").

Sisseastumistest Rakvere Gümnaasiumi 10. klassi toimub aprilli 3. nädalal. Täpne kuupäev teatatakse kooli kodulehel. Õppekohale kandideerinud õpilastele , kes tulemuste alusel peavad testi sooritama, antakse sellest teada ka meili teel. Sisseastumistest on komplekstest, mis sisaldab üldkultuurilisi, eesti keelt ja kirjandust, inglise keelt ja matemaatikat puudutavaid küsimusi. Eksam koostatakse põhikooli ainekava ulatuses, selle sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Sisseastumistesti on mõjuval põhjusel (haigus, osalemine olümpiaadidel, konkurssidel) võimalik sooritada muul ajal, kuid kindlasti enne 20. juunit. Selleks peab lapsevanem esitama kooli direktorile kirjaliku taotluse.

Tulemuste põhjal koostatakse õppekohale kandideerijate pingerida. Õpilaste nimed, kes on oodatud õppima Rakvere Gümnaasiumi 10. klassidesse, avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 8. mail.
 Vastavat infot on võimalik saada täiendavalt kooli kantseleist.

10. klassi sisseastumiseks võetakse dokumente vastu kooli kantseleis pärast põhikooli lõpetamist. Dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev avaldatakse kooli kodulehel. Õpilast, kelle põhikooli emakeele ja matemaatika ühtsete ülesannetega lõpueksami tulemus on alla 50% punktidest või kelle lõputunnistusel on hinded „1", „2" (või käitumine on mitterahuldav), Rakvere Gümnaasiumisse vastu ei võeta.

Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord asub siin

Õppesuundadega saab tutvuda siin.

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684 
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registrikood: 75025182

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.